การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี วันที่ 19 เมษายน 2561


งานครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   


ทำบุญอาคารสำนักงานอธิการบดี


งานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิต ดร.เทอด เทศประทีป

   


พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


งานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตและตุงทองคำ

   


กิจกรรมภาพวาดดอกไม้ในอาเซียน

 
   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007